compartido

{{ storiesRelated.title }}

Termos e Condicións

Aviso legal

  • Os portais financeiros www.bolsamania.com www.sharecast.com
  • E o resto de sitios web que pertencen Vortex Media Network SL
  • Todos estes sitios web denominaranse en adiante "Vortex Media Network SL sitios web”.

A súa utilización confire ao visitante a condición de usuario, o que implica o acordo e o compromiso de cumprir todas e cada unha das condicións contidas neste Aviso Legal, na versión publicada no momento do acceso; polo tanto, recomendamos que os usuarios lean atentamente este Aviso legal cada vez que inicien sesión Vortex Media Network SL sitios web. Este Aviso Legal será válido independentemente da existencia doutras condicións específicas aplicables a determinados servizos que se presten nos sitios web de Vortex Media Network SL.

Datos de identificación do propietario do sitio web

Vortex Media Network SL inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid Tomo 42236, Páxina 1, Folla M-747739, CIF B-06944003, enderezo: praza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 – Madrid (España), tfno. +34914175350, correo electrónico: [protexido por correo electrónico]

Termos e condicións de uso

Os termos e condicións establecidos neste Aviso Legal serán de aplicación a todas as páxinas contidas en Vortex Media Network SL sitios web. Acceso a Vortex Media Network SL sitios web é responsabilidade exclusiva dos usuarios e implica a aceptación destes termos e condicións de uso. O uso de determinados servizos tamén implicará a aceptación, sen reservas, das normas ou instrucións particulares que Vortex Media Network SL poderá establecer en calquera momento con carácter específico, substitutivo ou complementario ás presentes condicións xerais. O Usuario deberá facer un uso lícito dos Vortex Media Network SL sitios web e os seus servizos de acordo cos presentes termos, condicións de uso e coas leis e regulamentos aplicables.

Vortex Media Network SL poderá modificar unilateralmente os termos e condicións de uso de Vortex Media Network SL sitios web publicándoos neste Aviso Legal e entrarán en vigor inmediatamente despois da súa publicación.

navegación

Vortex Media Network SL non asume ningunha responsabilidade nin garante que o acceso ao sitio web sexa ininterrompido nin libre de erros. Tampouco se fai responsable nin garante que os contidos e software ao que se poida acceder Vortex Media Network SL os sitios web están libres de erros ou inofensivos. En ningún caso o fará Vortex Media Network SL será responsable de calquera perda, dano ou dano de calquera tipo derivado do acceso ou da navegación Vortex Media Network SL sitios web, incluíndo pero non limitados a aqueles causados ​​polos sistemas informáticos ou pola introdución de virus. Vortex Media Network SL non se fai responsable dos danos que se poidan causar aos usuarios por un mal uso Vortex Media Network SL sitios web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito dos fallos, interrupcións, fallos ou avarías das telecomunicacións que se poidan producir durante a navegación do usuario. Vortex Media Network SL Sitios web.

Acceso e seguridade

O acceso aos servizos transaccionais e aqueles, que inclúen a captura de datos persoais, realízase nun ambiente seguro mediante o protocolo SSL (Secure Socket Layer) de 128 bits. O servidor seguro establece unha conexión para que a información se transmita nun formato cifrado. Isto garante que o contido só o entendan o ordenador do cliente e o Vortex Media Network SL servidor. O usuario pode verificar que se atopa nun entorno seguro se a barra de estado do seu navegador aparece cun cadeado pechado. Un certificado emitido polo noso provedor de servizos web avala a garantía do noso servidor. Este certificado garante que o cliente está a comunicar os seus datos a un Vortex Media Network SL servidor e non a un terceiro, que pode estar intentando simulalo.

Contidos: actualización e cambios na Web

A información contida en Vortex Media Network SL sitios web é o vixente a partir da data da súa última actualización Vortex Media Network SL non será responsable da actualización ou idoneidade da información contida nel. O usuario non poderá alterar, cambiar, modificar ou adaptar Vortex Media Network SL Sitios web. Vortex Media Network SL resérvase o dereito de realizar cantas emendas, cambios e modificacións que se consideren oportunas, podendo facer uso desta autoridade en calquera momento e sen previo aviso.

Propiedade intelectual e industrial

Vortex Media Network SL Os sitios web, o seu código de letra e os contidos protexidos pola Lei de Propiedade Intelectual non poden ser explotados, reproducidos, distribuídos, modificados, comunicados publicamente, cedidos ou transformados, salvo autorización expresa dos titulares dos dereitos. O deseño, imaxes, etiquetas, distintivos os sinais, nome comercial, marcas, logotipos, produtos e servizos contidos neste sitio están protexidos pola Lei de Propiedade Industrial.Vortex Media Network SL é o propietario ou licenciatario de todos os dereitos sobre os contidos de Vortex Media Network SL Sitios web e ostenta lexitimamente os seus dereitos de explotación, agás aqueles dereitos de determinados provedores cos que asinase o correspondente contrato de subministración de contidos e que estean protexidos polas leis e normas nacionais e internacionais de propiedade intelectual e industrial, e ás que se lles aplicarán tamén as presentes condicións. Acceso a Vortex Media Network SL sitios web non concede aos Usuarios ningún tipo de dereito de propiedade intelectual ou industrial ou propiedade sobre os seus contidos. Os usuarios non poden copiar, modificar, distribuír, transmitir, reproducir, publicar, transferir ou vender os elementos mencionados nin crear novos produtos ou servizos derivados da información obtida sen a autorización expresa e por escrito do titular do dereito. Calquera alteración do contido ou da estrutura do Vortex Media Network SL sitios web do usuario está terminantemente prohibido.Vortex Media Network SL resérvase o dereito de exercer as accións xudiciais ou extraxudiciais pertinentes contra os usuarios que vulneren ou infrinxan os dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Hyperlinks

Vortex Media Network SL Os sitios web poden incluír ligazóns de acceso (hiperligazóns ou ligazóns) a outros sitios web que Vortex Media Network SL non posúe. En ningún caso esta posibilidade implicará a existencia dunha relación entre Vortex Media Network SL e o propietario do sitio web de terceiros ao que o leva a hiperligazón mencionada anteriormente. Tampouco o fará Vortex Media Network SL ser responsable da licitude dos contidos alí publicados. Incluíndo unha hipervínculo a outro sitio web de terceiros en Vortex Media Network SL sitios web está expresamente prohibido, sen a súa autorización expresa. En todo caso, esta autorización suporá que o hiperenlace non prexudique a imaxe pública e Vortex Media Network SL marca ou a súa propia imaxe da páxina web ou danar a calquera terceiro referenciado nela. Vortex Media Network SL eliminará calquera ligazón ao ter coñecemento por calquera medio da ilicitude do seu contido ou do mesmo lesionar bens ou dereitos dun terceiro.

Política de Privacidade

Para obter máis información sobre a nosa política de protección de datos e privacidade, consulte a nosa Política de Privacidade.

boliñas

Necesitas usar cookies para usar o noso sitio web. A súa finalidade é facilitar a navegación e ofrecer un servizo personalizado e fluido, así como unha ferramenta estatística para obter información estatística sobre o uso de Vortex Media Network SL sitios web. En ningún caso se utilizan para almacenar información que poida identificar ao usuario. Para máis información, consulte o noso Política de cookies.

Lei vixente e xurisdición competente

Os termos e condicións que rexen Vortex Media Network SL Os sitios web e as relacións resultantes están reguladas polas leis e normativas españolas.

Calquera controversia que poida derivarse do acceso ou uso do Sitio Web sométese á xurisdición exclusiva dos Xulgados e Tribunais de Madrid (España).